زمینه- سادات جلوی منبر

زمینه- سادات جلوی منبر امشب شما روضه خونید- حاج امیر کرمانشاهی- مراسم عزاداری شب پنجم ایام فاطمیه 1445

ویدیو های مرتبط